Drama- og teaterpedagogene

drama.jpg

Drama- og teaterpedagogene (DTP) arbeider fagpolitisk for å fremme drama og teater som kunstfag og læringsform i utdanningsløpet. Vi arbeider også for utvikling innen fagfeltet ved å arrangere nettverkssamlinger, kurs og seminarer og utgir DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift i samarbeid med Universitetsforlaget.

«Jeg syns det er enklere å lære sånn her, fordi man på en måte føler hva som skjer.»

Elev i 2. klasse på Lilleborg skole om å ha drama på skolen

www.dramaogteater.no