Fellesrådet for kunstfagene i skolen

fks.jpeg

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) arbeider for et bredt undervisningstilbud av høy kvalitet i alle kunstfag, samt for økt kvalifisert bruk av kunstfag som tverrfaglig praktisk og varierende undervisningsmetode i andre fag.  FKS ønsker å styrke og utvikle kunstfagenes innhold og omfang, og stimulere til samarbeid mellom kunstfagene i utdanningen. FKS er en sammenslutning av Dans i Skolen, Mediepedagogene og Drama- og teaterpedagogene.

www.fellesradet-fks.no