Kunst og design i skolen

kud.jpeg

Kunst og design i skolen (KDS) er en medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke design-, kunst og håndverksfag i hele opplæringen. KDS arbeider fagpolitisk og bidrar til økt fokus på lærerkompetanse og gode rammevilkår i skolen.

Vi arbeider også for utvikling av fagfeltet ved å arrangere lærerkurs, konferanser og debatter.  KDS gir ut tidsskriftet FORM og tilbyr nettressursen FORMbanken: www.formbanken.no.

www.kunstogdesign.no