Musikk i Skolen

Musikk i Skolen (MiS) arbeider for å styrke musikkfaget på skolen. MiS arbeider i tillegg for bedre samordning av musikkopplæringen i skoleverket, kulturskolen og fritidsmusikklivet. MiS har ansvar for den nasjonale satsingen Syngende skole samt sang- og metodikkportalen Sangbanken. MiS arrangerer årlig Musikklærernes dag, deler ut Musikklærerprisen og arrangerer Skolenes sangdag. Musikk i Skolen arbeider i tillegg interessepolitisk og bidrar aktivt inn i fagutvikling, forskning og nytenkning. 

www.musikkiskolen.no