Kunst i Skolen

kis.jpg

Kunst i Skolen er en landsdekkende og ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke de visuelle kunstartenes plass i barnehage og skole. Siden 1948 har Kunst i Skolen bidratt til å utvikle barn og unges kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk gjennom vandreutstillinger, digitale kunstutstillinger og undervisningsmateriell.

Som en del av Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, arbeider vi for å styrke lærernes kompetanse innen praktiske og estetiske fag og arrangerer blant annet lærerkurs, lærerkvelder og debatter.

Kunst i skolen driver også Galleri Seilet som har et stort utvalg av norsk samtidsgrafikk og bistår skoler med innkjøp av kunst.

Les mer på www.kunstiskolen.no