SEILET – huset for kunst og kultur i skolen

Høsten 2017 ble medlems- og interesseorganisasjonene som arbeider for å styrke kunst- og kulturfagene i skolen samlet under samme tak. Organisasjonene på SEILET representerer fagene dans, drama, mediefag, musikk, kunst, design og håndverksfag. Vi arbeider for å øke oppmerksomheten for disse fagenes rolle i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

 SEILET har vi flotte kontor-, kurs- og møtelokaler, hvor det er stor aktivitet med fagpolitisk arbeid, debatter, kurs, videreutdanning, prosjekt- og læremiddelutvikling samt utgivelse av tre fagtidsskrifter. I Galleri Seilet vises et stort utvalg av norsk samtidsgrafikk, og her inviteres både elever, studenter og lærere til aktiviteter og kunstopplevelser.

SEILET ligger ved den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka, like ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Velkommen til oss!