Mediepedagogene

sef.jpeg

Mediepedagogene er et landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste. Mediepedagogene har som visjon å gi at alle barn og unge skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen for å kunne utvikle god mediekompetanse slik at de blir selvstendige, kreative og ansvarsfulle medborgere.

www.mediepedagogene.no