Senter for Dansepraksis

dans.jpeg

Senter for Dansepraksis er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans. SANS- Senter for Dansepraksis (tidligere Dans i Skolen), ble i sin tid opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Organisasjonens formål er å styrke å synliggjøre faget dans i hele utdanningsløpet og være en møteplass for alle som jobber for dans i skolen. Vi øker lærernes kompetanse gjennom kurs, seminarer, læremidler og tekster om dans. Vårt vitenskapelige tidsskrift Nordic Journal of Dance: practice, education and research, formidler aktivitet, forskning og utvikling på feltet.

Gjennom våre aktiviteter skaper vi møtepunkter for fagmiljøene og er deltaker i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid.

www.dansepraksis.no