Andre organisasjoner

Følgende organisasjoner holder også til i Seilet:

Landslaget for norskundervisning
www.norskundervisning.no

Norsk kulturskoleråd - region øst
www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/region-ost

Norsk Forening For Musikkterapi
www.musikkterapi.no