Kunst og design i skolen

kud.jpeg

Kunst og design i skolen (KDS) er en medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke kunst-, design og håndverksfag i hele opplæringen. Vi gir ut FORM som er Norges eneste fagdidaktiske tidsskrift innen visuelle fag, og en kilde til faglig utvikling og inspirasjon for lærere.

www.kunstogdesign.no