Kunst i Skolen

kis.jpg

Kunst i Skolen er en ideell medlemsorganisasjon som i 70 år har arbeidet for å styrke de visuelle kunstartenes plass i barnehage og skole. Kunst i Skolen ønsker å gi barn og ungdom opplevelser som bidrar til å utvikle kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst. Kunst i Skolen produserer også undervisningsmateriell med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. I tillegg arrangerer Kunst i Skolen lærerkurs og studiereiser, og bistår skoler i forbindelse med kunstinnkjøp. Kunst i Skolen driver også Galleri Seilet som presenterer et et rikt utvalg av norsk samtidsgrafikk. 

Organisasjonen er landsdekkende og støttet av kunnskapsdepartementet.

www.kunstiskolen.no