Dans i skolen

dans.jpeg

Dans i Skolen
– kunstfaglig interesseorganisasjon ble stiftet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Organisasjonens formål er å styrke å synliggjøre faget dans i hele utdanningsløpet og være en møteplass for alle som jobber for dans i skolen. Vi øker lærernes kompetanse gjennom kurs, seminarer, læremidler og tekster om dans. Vårt vitenskapelige tidsskrift Nordic Journal of Dance: practice, education and research, formidler aktivitet, forskning og utvikling på feltet.

Gjennom våre aktiviteter skaper vi møtepunkter for fagmiljøene og er deltaker i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid.  
www.dansiskolen.no