Back to All Events

Debatt: Tverrfaglig arbeid i skolen med bærekraftig utvikling

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 15.45.08.png

Hvordan kan praktiske og estetiske fag og læringsformer bidra i tverrfaglig arbeid med bærekraftig utvikling i skolen?  

Når: Torsdag 7.2 kl 18-20 
Hvor: Seilet - huset for kunst og kultur i skolen
Pris: Arrangementet er gratis

Bærekraftig utvikling skal innføres som et tverrfaglig tema i skolen. Målet vårt på Seilet - huset for kunst og kultur i skolen er å gi inspirasjon nå som læreplaner, veiledninger og prosjekter er i prosess. 

Vi vil få i gang en idémyldring og dialog om muligheter.

Innledere
- Tverrfaglig læreplangruppe v/ Judith Klein
- Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling v/ rådgiver Bente Knippa Vestad
- Ingvill Gjerdrum Maus, PhD-kandidat ved Institutt for estetiske fag, OsloMet — storbyuniversitetet
- Klimaløft i Osloskolen, Utdanningsetaten i Oslo v/ Steffen Håkonsen

Panelsamtale:
Innlederne og fagfolk fra Seilet fra musikk, drama og kunst og håndverk.

Det vil bli lett servering av mat og drikke.

Velkommen til en tverrfaglig møteplass! 

Meld deg på i skjemaet under:

Navn *
Navn