Back to All Events

Debatt: Strategiplanen Skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Skjermbilde 2019-08-26 kl. 11.30.36.png

Dato: onsdag 9. oktober 2019 kl 18.00 - 20.00
Hvor: SEILET - huset for kunst og kultur i skolen
Innledere:
Lennart Johansson, daglig leder Kunst og design i skolen
Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder Musikk i skolen
Line Wælgaard, lærer i kunst & håndverk og styreleder Kunst i Skolen

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer med strategien “Skaperglede engasjement og utforskertrang”. Det er vel å bra, men strategien inkluderer verken krav om kompetanse hos lærere og eller svarer på om det skal innføres eksamen i de praktiske og estetiske fagene.

Vi spør: Hva skal til for å sette planen ut i livet slik at den gir ønskede resultater?

Regjeringen sin strategi for praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning ble lagt frem 18.08.2019. I pressemeldingen peker kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på følgende:

- De praktisk og estetiske fagene skal ha en viktig plass i skolen
- Elevene skal gjennom praktiske og estetiske fag lærer elevene ulike måter å uttrykke seg på.
- Metodene brukes i praktiske og estetiske fag kan brukes som pedagogiske verktøy for lærere i alle fag

Regjeringens ambisjon med strategien er å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i barnehagen, skolen og lærerutdanningen. Strategien problematiserer også behovet for mangelen på utstyr og tilpassede rom til undervisning i fagene og konkluderer med: Det finnes ingen oversikt over eller undersøkelser av situasjonen når det gjelder rom og utstyr i skolen.

Vi på Seilet er meget glad for en strategi endelig nå endelig er kommet på plass for de praktisk og estetiske fagene. Strategien peker på sentrale utfordringer, men vil strategien løse det overordnede utfordringen: Vil lærerne som underviser i faget faktisk få økt kompetanse?

I arbeidet med strategien har vi og andre fagmiljø pekt på nødvendigheten av å innføre kompetansekrav for å undervise i praktiske og estetiske fag. Andelen lærere med fagkompetanse i som underviser i fagene er alarmerende lav. I for eksempel Kunst og håndverk er det hele 60 % som ikke har noen formell kompetanse, på mellomtrinnet er det 52 % og på ungdomstrinnet 16 %. I strategiplanen står det: Andelen lærere med formell kompetanse øker med trinnene, og eldre lærere har i større grad formell kompetanse i de praktiske og estetiske fagene enn yngre lærere. Det innebærer at situasjonen kan forverres ytterligere over tid når de eldre lærerne slutter. Allikevel ønsker ikke regjeringen å innføre kompetansekrav for undervisning i de praktisk og estetiske fagene. Følgende begrunnelse gis: Imidlertid er mange skoleeiere allerede under press for å innfri gjeldende kompetansekrav for tilsetting og undervisning i andre fag. Regjeringen mener derfor det er mer hensiktsmessig å styrke lærernes kompetanse gjennom fortsatt støtte til kompetanse- og utviklingstiltak, framfor å innføre nye kompetansekrav nå.

Når vi nå inviterer til debatt ønsker vi på å se på flere aspekter ved strategien. Vi vil blant annet se på utfordringene med tilpassede rom og utstyr, statusen til de praktiske og estetiske fagene i skolen, eksamen, økning av søkermassen til de praktiske og estetiske fag og ikke minst: Vil nå skoleledere ansatte lærere med fagkompetanse?

Vi håper debatten vil kunne gi oss gode innspill vi kan ta med oss i det videre arbeidet!


Velkommen.

Les hele strategien her


Meld deg på i skjemaet under:
Earlier Event: September 26
Kveldsåpent under Elvelangs