Back to All Events

FAGDAGER 2019 21.03 - 22.3.


Foto: Lars Opstad/Kladd.no

Foto: Lars Opstad/Kladd.no

Grunnskoler med dramafaget på timeplanen viser deg hvordan det kan gjøres. Prøv ut deler av profesjonsverkstedene As if som vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Få inspirasjon og idéer til hva du kan gjøre i teaterlek på AKS/SFO, drama som læringsform i leseopplæringen, grunnleggende figurspill, barns dramatiske lek og estetiske læreprosesser i barnehagen.

21.-22. mars på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen. En eller to dager – du velger.

På Drama- og teaterpedagogenes fagdager har vi et variert program for dere som arbeider med drama i barnehagen, grunnskolen, AKS/SFO og for dere som utdanner dem som skal jobbe der. Eller kanskje ønsker du å gjøre det i fremtiden og vil finne ut av muligheter? Åpent for alle. Velkommen!