Back to All Events

Debatt: Hva er Estetiske læreprosesser?

small_BogstadSkole_2018_LarsOpstad_202.jpg

Dato: tirsdag 26. november 2019 kl 18.00 - 20.00
Hvor: SEILET - huset for kunst og kultur i skolen

Innledere:
Ingvild Birkeland, høgskolelektor i drama (USN) og styreleder i DTP
Erling Berrum, rektor ved Ingieråsen skole
Flere vil komme

Paneldeltakere:
Ingvild Birkeland, høgskolelektor i drama (USN) og styreleder i DTP
Erling Berrum, rektor ved Ingieråsen skole
Venke Sortland

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer med strategien “Skaperglede engasjement og utforskertrang”. Planen understreker også betydningen av estetiske læringsprosesser og praktiske arbeidsformer i alle fag, samtidig som den peker på nye veiledningsressurser og behovet for kompetansepakker i fagfornyelsen.

Regjeringen vil:

  • fastsette læreplaner som legger godt til rette for bruk av praktiske og estetiske læringsprosesser i alle fag

  • utvikle kompetansepakker i teknologi, programmering og algoritmisk tenkning og i praktiske og estetiske læringsprosesser

  • etablere satsingen Barn og unge i bevegelse, som skal bidra til økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO, og fremme variert og tilpasset opplæring praktisk og estetiske læringsprosesser i alle skolens fag

Videre kan vi lese at alle som tar grunnskolelærerutdanning på masternivå, skal ifølge forskriften kunne «skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser».

Les hele strategien her

Spørsmålet vårt er: Hva er estetiske læreprosesser?

ForEst – Forskergruppe for Estetiske læreprosesser definerer begrepet Estetiske læreprosesser som et komplekst læringssyn, hvor kropp, sanser, følelser, aktiveres som en forutsetning for læring. Gjennom de ulike estetiske fagenes uttrykksformer, tekster og virkemidler skapes læreprosesser der dyp, flertydig og flerfaglig læring skjer (https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/estetiske-lareprosesser/)

Definisjonen er altomfattende og gir flere spørsmål enn svar. Vi vil i debatten belyse Estetiske læreprosesser gjennom eksempler og bakgrunnen for begrepet.

Innledere og deltakere i panelet vil bli annonsert på denne siden.

Velkommen til debatt

Meld deg på i skjemaet under