Back to All Events

Debatt: Demokrati og medborgerskap

DATO: onsdag 10. oktober 2018 kl 18.30 - 20.30
Hvor: SEILET - huset for kunst og kultur i skolen
Innledere: Arne Johan Vetlesen, Tor-Helge Allern og Liv Merete Nielsen
Debattleder: Helene Samuelsen

Hvordan kan elevene få bruke hele seg – kropp, hode og hender – i arbeidet
med å utforske hvordan man kan fremme medborgerskap og forhindre utenforskap? Formålet med dette tverrfaglige temaet er «å gi elevene kunnskap om demokratiets
forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser». 

Presentasjon av gode eksempler på hvordan kunstfagene kan arbeide med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap:

Hva er en borger? 
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO
Rollen som borger er under press i dagens demokratier. Hva er årsakene, og hva vil kunne bli konsekvensene? Utviklingen i Trumps USA, såvel som i europeiske land som Polen og Ungarn, er illevarslende, og spørsmålet er om vi også i Norge vil se økende oppslutning for anti-demokratiske og innvandringsfiendlige partier og lederskikkelser i tiden som kommer.

Brukermedvirkning i utvikling av våre omgivelser
Liv Merete Nielsen, professor ved fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMetHvordan kan skolen forberede barn og unge til deltakelse i demokratiske prosesser i forhold til utvikling av våre omgivelser. 

Flukten fra Syria
Ved Tor-Helge Allern, professor i drama og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet.
Et prosessdrama med rolle- og perspektivbytte i matematikk. Elevene er i rolle som flyktninger, menneskesmuglere og italiensk kystvakt.

Det blir enkel servering av mat og drikke

Meld deg på under: