Back to All Events

Spillutvikling på en dag

Tid: onsdag 28. november 2018 kl. 09.30-15.30 (enkel servering)

Sted: Seilet- huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 | Inngang Steenstrups gate

Det er 15 plasser – påmelding til post@mediepedagogene.no

Forventinger til deg: Noen grunnleggende ferdigheter innen bilderedigering. Ta med egen PC/Mac. I forkant av kurset vil de som får plass få instruksjoner om installasjon av ulike programvarer.

Kursholder: Nils Andersen er lærer på Spilldesign- og grafikklinjen på Danvik folkehøgskole. Han er også nprisvinnende spillutvikler for bl.a. Ravn Studio.

Pris: kr 500,-. Betalingsinfo kommer etter påmelding.

For medlemmer av Mediepedagogene er kurset gratis.

Målet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse for mediet, hvilken rolle det spiller i samfunnet i dag, hvilke programvarer som brukes og hvordan et undervisningsopplegg legges opp på en relativt lett måte. Det kan også kombineres med temaer som allerede er i læreplanene. Kurset er todelt der den første delen er teoretisk hvor vi ser nærmere på mediet og konkrete eksempler som kan brukes til videre studier. Den andre delen er praktisk hvor deltagerne får en introduksjon til en programvare som kan brukes i undervisningen. Deltakerne skal også lage sitt eget spill. På slutten av dagen går vi gjennom hvordan dette kan brukes i undervisningen og hvilke verktøy som er tilgjengelig på nettet, og som kan benyttes for å gjøre undervisningen lettere. Kurset gir deltagerne teoretisk og praktisk erfaring samt en idé om hva de kan gjøre videre for å utarbeide et undervisningsopplegg.

Hvorfor inkludere spill i videregående?
Spill som medium er over 50 år gammelt. Spillbransjen omsatte i 2017 for 116 milliarder dollar på verdensbasis. Gjennomsnittsalderen på de som spiller dataspill er 31 år, og i Norge spiller 51% i aldersgruppen 16 – 25 år ca en time daglig. Samtidig ser vi en økt satsning på industrien fra regjeringen gjennom fond og utviklingsprogrammer. I den norske skole blir mediet benyttet og omtalt i varierende grad, men ikke proporsjonalt med hvordan det er representert i samfunnet og rollen det spiller.

Spill har utviklet seg fra å ikke kun være underholdning, men også ta for seg viktige temaer i samfunnet og være en aktiv part i samfunnsdebatten. Spill som omhandler hvordan det er å ha barn med kreft, behandling av immigrasjonssøknader på grensen i et østeuropeisk land, hvordan det er å være sivilist i en krig samt barns reaksjoner på voldelige foreldre er alle eksempler på temaer som har blitt tatt opp i spill de senere årene. Dette kombinert med at det er et interaktivt medium gjør at det engasjere brukerne på nye måter. Industrien reflekterer samfunnet vårt på en god måte samtidig som den også er innovativ i utviklingen av ny teknologi. Det er dermed et variert utrykk som ikke kun reflekterer samfunnet vi lever i, men også inkluderer alle realfagene vi finner i den videregående skolen i dag.

Earlier Event: November 6
Debatt: Livsmestring og folkehelse
Later Event: December 1
KURS: NON-VERBAL KOMMUNIKASJON