Back to All Events

Debatt: Livsmestring og folkehelse

  • Seilet 24 Fossveien Oslo, Oslo, 0551 Norway (map)
PC150754.jpeg

INNLEDERE:
Elevorganisasjonen
Anne Sælebakke

Hans Christian Arnseth, professor og forskningsleder , UiO

DATO: tirsdag 6.november 2018 KL 18-20

Livsmestring og folkehelse er ett av tre overordnede tema som skal inngå i alle fag i skolen. Internasjonalt brukes begrepet Life Skills og det omfatter blant annet å kunne uttrykke følelser, lytte aktivt, forhandle og løse konflikter, sette seg i andres situasjon, sette grenser, ta valg og se konsekvenser av valg, ha selvtillit og selvinnsikt, og kunne håndtere følelser, stress og endringer.

Et positivt selvbilde, opplevelse av tilhørighet og følelse av mestring er grunnleggende viktig for livsmestring og god psykisk helse. 

Hvordan kan skolen legge til rette for at elevene utvikler kompetanse i å mestre sine liv? 

Og på hvilke måter kan kunstfagene spesielt ta en aktiv rolle i dette arbeidet?


Om innlederne:

Anne Sælebakke:
Livsmestring og folkehelse – i et relasjonelt perspektiv
For å gjøre barn og unge istand til å møte dagens og morgendagens utfordringer, må vi ha en allmenn og universell tilnærming til livsmestring og folkehelse i skolen. Denne tilnærmingen bør inneholde mental trening og styrking av elevenes relasjonskompetanse: til seg selv, til andre og til fellesskapet. For å lykkes med det må læreres relasjonskompetanse verdsettes, trenes og utvikles på lik linje med vektlegging av deres fagkompetanse.

Elevorganisasjonens
Folkehelse og livsmestring forbereder oss på fremtiden
Vi ser at psykisk uhelse blant ungdom er en folkehelseepidemi, at enkelte tyr til vold fordi de ikke mestrer å snakke om følelsene sine og at stress og press preger dagens elever. Derfor må folkehelse og livsmestring være et tema i skolen slik at vi blir forberedt på fremtiden. 

Hans Christian Arnseth:
Livsmestring, kreativitet og engasjement i skolen – nye kompetanser for morgendagens utfordringer.
Hvilke kompetanser og kunnskaper trenger barn og unge for å gjøre seg gjeldende i arbeidslivet, utvikle seg personlig og faglig, engasjere seg i samfunnsutviklingen og videreutvikle vennskap og relasjoner nå og i fremtiden?

Hvordan kan koblinger mellom praktiske og teoretiske kompetanser bidra til økt interesse, motivasjon og engasjement i og for skole? Lærerne trenger didaktiske modeller og strategier for utvikling av kreativitet og livsmestring hos elevene. Vi trenger også kunnskap om og erfaringer med hvordan disse tverrgående kompetansene kan integreres i og prege læringsarbeidet i fagene.


Det vil bli lett servering av mat og drikke.

Velkommen!

Meld deg på under: