Debatt: Strategiplanen Skaperglede, engasjement og utforskertrang.
Oct
9
6:00 PM18:00

Debatt: Strategiplanen Skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer med strategien “Skaperglede engasjement og utforskertrang”. Det er vel å bra, men strategien inkluderer verken krav om kompetanse hos lærere og eller svarer på om det skal innføres eksamen i de praktiske og estetiske fagene. Vi spør: Hva skal til for å sette planen ut i livet slik at den gir ønskede resultater?

View Event →
«Med naturen i sikte» i Galleri SEILET
May
22
6:00 PM18:00

«Med naturen i sikte» i Galleri SEILET

Åpning av en fotoutstillingen der linjer, mønster og kontraster i naturen er tema. 15 ungdomsskoleklasser i Oslo får i løpet av våren et fotokurs og deltar i en fotokonkurranse.  Bildene tas i løpet av en utedag i Sørkedalen i regi av Markaskolen. Elevenes arbeider blir vurdert av en jury, og resultatet presenteres i Galleri SEILET. Prosjektet er et samarbeid mellom Markaskolen, Mediepedagogene og Kunst i Skolen.

Sparebankstiftelsen har støttet arbeidet med 50 000 kroner.


View Event →
KURS: Musikkproduksjon som mediefag med Calixte Tayoro
Apr
1
9:30 AM09:30

KURS: Musikkproduksjon som mediefag med Calixte Tayoro

Foto: Lars Opstad / kladd.no

Foto: Lars Opstad / kladd.no

Når: 1. april 09. 30 - 15.30
Foreleser: Calixte Tayoro (lærer og digital pedagog, ansvarlig for valgfaget musikk-like, workshop’ene teknologisk musikkproduksjon og teknisk lekegrind på Danvik FHS)

Om kurset:
Disse siste årene har vært preget av følgende tendenser:

1.     Nedgang i teknologikostnaden ved produksjon og distribusjon av kulturelt innhold.
2.     Økning i økonomiske og faglige muligheter innen sektorer relatert til lyd og musikk: lydingeniør- og lyddesign, musikkproduksjon, musikkomposisjon for film, fjernsyn, videospill.
3.     Økning i diffusjonskanaler (spesielt streaming) og nye økonomiske modeller. 

Denne utviklingen har gjort det mye lettere for unge som mestrer teknologi (f. eks. AVICII og KYGO) å uttrykke seg musikalsk, finne et publikum, og starte sin karriere på nettet. 

Til tross for denne utviklingen er musikkundervisningen i skolen uendret.

I løpet av de siste fem årene har Tayoro utviklet en pedagogisk metode som skaper forståelse for teknologiske, kunstneriske og kommersielle muligheter i vår tid. Metoden “musikkproduksjon som mediefag” presenteres i workshoppen. Forståelse for enkel musikkproduksjon har vist seg å åpne musikkens verden for mange barn og unge som i etterkant også lærer seg å mestre instrumenter og klassisk komposisjon. Metoden omfatter utvikling av konsept og kunstnerisk identitet i tillegg til musikkproduksjon. 

Metoden benytter teknikker som: 
·  Videobasert show-and-tell 
·  Gruppearbeid 
·  Konkurranser og presentasjon  

Opplegget vil være todelt:
· Teori: kreativitet og teknologi 
· Praktisk: innføring i musikkproduksjon med appen Figure (iOS) og programvare Ableton Live (PC og Mac)

0930-1015: Kreativitet og teknologi – musikkproduksjon som mediefag 
1030-1115: Musikkproduksjon med nettbrett og mobiltelefon: Figure app og Auxy
1130-1215: Lunsjpause
1230-1315: Musikkproduksjon med Ableton Live: pianoroll og MIDI
1330-1415: Musikkproduksjon med Ableton Live: musikk til film
1430-1515: Hvorfor musikkproduksjon i videregående? 
1515: Vi runder av!

Forventinger til deg: Ta med egen PC/Mac, nettbrett, mobiltelefon

Påmelding til post @ mediepedagogene.no

Foto: Lars Opstad / www.kladd.noView Event →
Kroppen i skolen - livsmestring gjennom dans
Feb
1
9:00 AM09:00

Kroppen i skolen - livsmestring gjennom dans

dis-21.jpg

Når: Fredag 1. februar 2019 kl. 09:00–14:00
Sted: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen!

1.februar 2019 arrangerer Dans i skolen Kick-off på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen!

Dans i Skolen skal lansere nytt navn og inviterer til seminar som gir innblikk i organisasjonens arbeid, samt følger opp debatten om livsmestring og folkehelse.

Det blir innledning fra DiS og deretter kurs i Ingeborg Somers metoder for sansemotorisk arbeid i skolen.

Program:
8.30-9.00: registrering og kaffe

Del 1:
9.00-10.45: presentasjon ved Dans i Skolen

Del 2:
11.00-14.00: kurs med Ingeborg Somer

Gratis for medlemmer, men husk påmelding!
Andre: 400,-

Skjermbilde 2018-12-12 kl. 13.28.43.png
View Event →
Innspillseminar: Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?
Dec
5
9:00 PM21:00

Innspillseminar: Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?

Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen inviterer til innspillseminar i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Når:
5. desember kl 09.00 - 12.00
Sted:
Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen

Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?

Målgruppe for seminaret:
Skole- og kulturskoleledere, skole- og kulturpolitikere, kommune- og fylkesadministrasjon og andre som er ansvarlig for kunstfaglig opplæring.

Bakgrunn for seminaret:
11. oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å legge fram en plan for hvordan de praktiske og estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Regjeringen har ennå ikke utarbeidet en slik plan, men på spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i oktober i år kunne ministeren love følgende:

Regjeringen er opptatt av å styrke innholdet i skolen generelt og de praktiske og estetiske fagene spesielt. I Prop. 1 S (2018-2019), som ble lagt frem mandag 8. oktober 2018, skriver   regjeringen at vi vil legge fram en strategi for de praktiske og estetiske fagene tidlig i 2019.”

Organisasjonene på Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen har tidligere levert innspill til en slik plan, men mye har skjedd de to siste årene: Arbeidet med fagfornyelsen har kommet lenger og “Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen” ble fastsatt i 2017. Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er opptatt av at lærerne som skal undervise i de praktiske og estetiske fagene må få økt kompetanse. Vi ser at mange lærere i dag har liten eller ingen kompetanse i fagene de skal undervise i. På seminaret ønsker vi innspill på følgende:

Hvordan kan en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen føre til økt kompetanse for lærere som skal undervise i fagene?

Hvordan kan en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene gi bedre rammevilkår for styrking av fagene lokalt?

Formålet med seminaret
Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil etter seminaret sende innspill om de viktigste momentene som må inkluderes i en plan for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Program for seminaret:
09.00 Kaffe/ te, kake og frukt
09.30 Velkommen
09.35 Status i dag
09.50 Kirsti Saxi, Senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
10.00 Spørsmål og debatt
10.30 Pause
10.45 Gruppearbeid
11.30 Presentasjon og oppsummering av gruppearbeid.View Event →