«Med naturen i sikte» i Galleri SEILET
May
22
6:00 PM18:00

«Med naturen i sikte» i Galleri SEILET

Åpning av en fotoutstillingen der linjer, mønster og kontraster i naturen er tema. 15 ungdomsskoleklasser i Oslo får i løpet av våren et fotokurs og deltar i en fotokonkurranse.  Bildene tas i løpet av en utedag i Sørkedalen i regi av Markaskolen. Elevenes arbeider blir vurdert av en jury, og resultatet presenteres i Galleri SEILET. Prosjektet er et samarbeid mellom Markaskolen, Mediepedagogene og Kunst i Skolen.

Sparebankstiftelsen har støttet arbeidet med 50 000 kroner.


View Event →

KURS: Musikkproduksjon som mediefag med Calixte Tayoro
Apr
1
9:30 AM09:30

KURS: Musikkproduksjon som mediefag med Calixte Tayoro

Foto: Lars Opstad / kladd.no

Foto: Lars Opstad / kladd.no

Når: 1. april 09. 30 - 15.30
Foreleser: Calixte Tayoro (lærer og digital pedagog, ansvarlig for valgfaget musikk-like, workshop’ene teknologisk musikkproduksjon og teknisk lekegrind på Danvik FHS)

Om kurset:
Disse siste årene har vært preget av følgende tendenser:

1.     Nedgang i teknologikostnaden ved produksjon og distribusjon av kulturelt innhold.
2.     Økning i økonomiske og faglige muligheter innen sektorer relatert til lyd og musikk: lydingeniør- og lyddesign, musikkproduksjon, musikkomposisjon for film, fjernsyn, videospill.
3.     Økning i diffusjonskanaler (spesielt streaming) og nye økonomiske modeller. 

Denne utviklingen har gjort det mye lettere for unge som mestrer teknologi (f. eks. AVICII og KYGO) å uttrykke seg musikalsk, finne et publikum, og starte sin karriere på nettet. 

Til tross for denne utviklingen er musikkundervisningen i skolen uendret.

I løpet av de siste fem årene har Tayoro utviklet en pedagogisk metode som skaper forståelse for teknologiske, kunstneriske og kommersielle muligheter i vår tid. Metoden “musikkproduksjon som mediefag” presenteres i workshoppen. Forståelse for enkel musikkproduksjon har vist seg å åpne musikkens verden for mange barn og unge som i etterkant også lærer seg å mestre instrumenter og klassisk komposisjon. Metoden omfatter utvikling av konsept og kunstnerisk identitet i tillegg til musikkproduksjon. 

Metoden benytter teknikker som: 
·  Videobasert show-and-tell 
·  Gruppearbeid 
·  Konkurranser og presentasjon  

Opplegget vil være todelt:
· Teori: kreativitet og teknologi 
· Praktisk: innføring i musikkproduksjon med appen Figure (iOS) og programvare Ableton Live (PC og Mac)

0930-1015: Kreativitet og teknologi – musikkproduksjon som mediefag 
1030-1115: Musikkproduksjon med nettbrett og mobiltelefon: Figure app og Auxy
1130-1215: Lunsjpause
1230-1315: Musikkproduksjon med Ableton Live: pianoroll og MIDI
1330-1415: Musikkproduksjon med Ableton Live: musikk til film
1430-1515: Hvorfor musikkproduksjon i videregående? 
1515: Vi runder av!

Forventinger til deg: Ta med egen PC/Mac, nettbrett, mobiltelefon

Påmelding til post @ mediepedagogene.no

Foto: Lars Opstad / www.kladd.noView Event →
Kroppen i skolen - livsmestring gjennom dans
Feb
1
9:00 AM09:00

Kroppen i skolen - livsmestring gjennom dans

dis-21.jpg

Når: Fredag 1. februar 2019 kl. 09:00–14:00
Sted: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen!

1.februar 2019 arrangerer Dans i skolen Kick-off på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen!

Dans i Skolen skal lansere nytt navn og inviterer til seminar som gir innblikk i organisasjonens arbeid, samt følger opp debatten om livsmestring og folkehelse.

Det blir innledning fra DiS og deretter kurs i Ingeborg Somers metoder for sansemotorisk arbeid i skolen.

Program:
8.30-9.00: registrering og kaffe

Del 1:
9.00-10.45: presentasjon ved Dans i Skolen

Del 2:
11.00-14.00: kurs med Ingeborg Somer

Gratis for medlemmer, men husk påmelding!
Andre: 400,-

Skjermbilde 2018-12-12 kl. 13.28.43.png
View Event →
Innspillseminar: Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?
Dec
5
9:00 PM21:00

Innspillseminar: Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?

Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen inviterer til innspillseminar i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Når:
5. desember kl 09.00 - 12.00
Sted:
Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen

Hvordan styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen på kort og lang sikt?

Målgruppe for seminaret:
Skole- og kulturskoleledere, skole- og kulturpolitikere, kommune- og fylkesadministrasjon og andre som er ansvarlig for kunstfaglig opplæring.

Bakgrunn for seminaret:
11. oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å legge fram en plan for hvordan de praktiske og estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Regjeringen har ennå ikke utarbeidet en slik plan, men på spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i oktober i år kunne ministeren love følgende:

Regjeringen er opptatt av å styrke innholdet i skolen generelt og de praktiske og estetiske fagene spesielt. I Prop. 1 S (2018-2019), som ble lagt frem mandag 8. oktober 2018, skriver   regjeringen at vi vil legge fram en strategi for de praktiske og estetiske fagene tidlig i 2019.”

Organisasjonene på Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen har tidligere levert innspill til en slik plan, men mye har skjedd de to siste årene: Arbeidet med fagfornyelsen har kommet lenger og “Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen” ble fastsatt i 2017. Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er opptatt av at lærerne som skal undervise i de praktiske og estetiske fagene må få økt kompetanse. Vi ser at mange lærere i dag har liten eller ingen kompetanse i fagene de skal undervise i. På seminaret ønsker vi innspill på følgende:

Hvordan kan en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen føre til økt kompetanse for lærere som skal undervise i fagene?

Hvordan kan en plan for å styrke de praktiske og estetiske fagene gi bedre rammevilkår for styrking av fagene lokalt?

Formålet med seminaret
Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil etter seminaret sende innspill om de viktigste momentene som må inkluderes i en plan for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Program for seminaret:
09.00 Kaffe/ te, kake og frukt
09.30 Velkommen
09.35 Status i dag
09.50 Kirsti Saxi, Senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
10.00 Spørsmål og debatt
10.30 Pause
10.45 Gruppearbeid
11.30 Presentasjon og oppsummering av gruppearbeid.View Event →
VERKSTEDER I FORKANT/ETTERKANT AV SCENEKUNSTFORESTILLINGER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
May
4
10:00 AM10:00

VERKSTEDER I FORKANT/ETTERKANT AV SCENEKUNSTFORESTILLINGER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Hvordan la elevene få enda mer ut av forestillingene i Den kulturelle skolesekken (DKS)? Verksteder skaper engasjement, lar elever og lærere utforske tematikk og form og gjør det enklere for dem å bruke forestillingene videre i undervisningen. På seminaret presenteres eksempler på slike verksteder utviklet for DKS av Den Nationale Scene, Det Norske teatret og scenekunstgrupper (tba). Drama- og teaterpedagogene og Dans i skolen på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, lanserer modell for pilotprosjekt. Scenekunstbruket er samarbeidspartner.

Når: Fredag 4. mai kl 10.00-12.30
Sted: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (inngang vis-á-vis Steenstrupsgate 17), Grünerløkka, Oslo. http://www.seilet.org
Arrangører: Drama- og teaterpedagogene, Dans i skolen og Scenekunstbruket.
Aktuelt for: DKS-kontakter scenekunst, teatre/scenekunstgrupper som turnerer i Den kulturelle skolesekken, dramapedagoger og dansepedagoger som er interessert i å utvikle verksteder.

Arrangementet er gratis.

Les mer og meld deg på her:

http://dramaogteater.no/mot-forestillingen-seminar-og-lansering-av-modell-for-pilotprosjekt/

View Event →
LÆREREN SOM REGISSØR. VERKTØY FOR LEDELSE I KLASSEROMMET
Apr
5
9:30 AM09:30

LÆREREN SOM REGISSØR. VERKTØY FOR LEDELSE I KLASSEROMMET

Lærebokforfatterne av Læreren som regissør holder kurs om klasseledelse. Lærere er ledere som skal gi retning og energi til elevenes læringsprosesser. I klasserommet er læreren regissør, der arbeidet dreier seg om å utvikle klassen til et produktivt ensemble preget av gode og robuste relasjoner. I dette kurset utforsker vi hvordan lærere kan forstå og praktisere ledelse på mer nyanserte måter gjennom å benytte oss av ledelsesteori kombinert med kunstfag og teaterfaglige begreper. Vi knytter lærerens utøvelse av ledelse tett til undervisningen, til det fagdidaktiske arbeidet og til relasjoner som utvikles i klassen.

Mye av litteraturen om klasseledelse tar utgangspunkt i en tradisjon der læreren skal etablere rutiner og skape ro, eller der læreren tar rollen som lagleder og skaper et godt læringsmiljø. I kurset belyser vi andre aspekter ved ledelse som dreier seg om å ta regi i klasserommet der lærernes verktøy for ledelse og læring er i fokus.

Når: 5. april 2018 kl 9.30 – 15.30
Pris: Kr 1150,- (750,- for medlemmer og skolemedlemskap) inkludert lunsj. 

Påmelding
http://dramaogteater.no/kurs-laereren-som-regissor-verktoy-for-ledelse-i-klasserommet/

Kurset består av en blanding av små forelesninger og praktisk arbeid.
Temaer som blir belyst og utforsket er blant annet:

  • Læreren som leder og regissør i teori og praksis
  • Å bygge klassekultur gjennom god regi.
  • Ulike faser i en skapende prosess.
  • Ritualer og rutiner i klasserommet
  • Språk og samtaler som verktøy for læring og ledelse

Kursholderne er forfattere av boken Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Boken ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk høsten 2017.

Om kursholderne: 

Kristin Helstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Helstad underviser i masterprogrammet i Utdanningsledelse og i lektorutdanningen. Forskningen hennes er knyttet til lærernes fagdidaktiske arbeid, læreres læring samt forholdet mellom lærerarbeid og ledelse i skolen. Hun har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer, skoleleder og forlagsredaktør. Helstad er også dramapedagog og norskdidaktiker.

Per Arne Øiestad er lektor i drama- og teaterfag ved Hartvig Nissens skole i Oslo, der han også har arbeidet som avdelingsleder i drama. Han er i tillegg forfatter og regissør, og har iscenesatt en rekke revyer, bygdespill og musikaler, der han selv ofte har stått for både tekst, musikk og regi. Øiestad har skrevet en barnebok og er medforfatter i læreverk for videregående skole. Han har også flere års erfaring som ungdomsskolelærer.

View Event →
Åpning av Seilet
Mar
15
1:00 PM13:00

Åpning av Seilet

Medlems- og interesseorganisasjonene som arbeider for å styrke kunst- og kulturfagene i skolen er nå samlet under samme tak. Vi har flyttet inn i lokaler i den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka, ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: Torsdag 15. mars, kl. 13:00-15:00.
 
Organisasjonene representerer fagene dans, drama, mediefag, musikk, kunst, design og håndverksfag – og arbeider for å øke oppmerksomheten for disse fagenes rolle i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Vi på SEILEThar store ambisjoner om å dyrke fram engasjement og skape et levende hus for alle som er opptatt av disse fagene i skolen.
 
 SEILET har vi flotte kontor-, kurs- og møtelokaler, hvor det er stor aktivitet med fagpolitisk arbeid, kurs, videreutdanning, prosjekt- og læremiddelutvikling og utgivelse av tre fagtidsskrifter. I Galleri Seilet vises et stort utvalg av norsk samtidsgrafikk, og her inviteres både elever, studenter og lærere til aktiviteter og kunstopplevelser.

Arrangementet er lukket
 

View Event →