Christine Sivertsen

 
Christine.jpg

Stilling: Redaktør, DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
E-post: christine.sivertsen (@) dramaogteater.no

Christine Sivertsen er utdannet musikk- og dramapedagog med master i Drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMet. Hun har siden 2008 undervist i kulturskolen, videregående opplæring og på ungdomstrinnet. Ved Hauger skole har hun i ti år ledet en rekke store forestillingsprosjekter. Christine overtok som ansvarlig redaktør for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift våren 2019. 
 
Ansatt DTPKristian Andaur