Bibbi Omtveit

 
Bibbi_kva.JPG

Stilling: Redaktør i tidsskriftet FORM (Kunst og design i skolen)
E-post: bibbi (@) kunstogdesign.no
Mobil: 452 31 262

Bibbi Omtveit er utdannet lektor i formgiving, kunst og håndverk fra Høgskolen i Oslo.

Hun har jobbet som kunst- og håndverkslærer på ungdomstrinnet. Har erfaring med formidlingsarbeid i Norsk Form/DogA og Den kulturelle skolesekken. Erfaring som illustratør og leder av tegne- og malekurs for barn.  

Bibbi er nå redaktør for tidsskriftet FORM. Er engasjert som veileder ved masterutdanningen i Fagdidaktikk: Kunst og design ved Oslomet.